Ocena brak

Narzędzia promocji konsumenckiej

Autor /Malina Dodano /08.02.2012

W jej ramach można wyróżnić: promocję stosowana przez producentów i promocję stosowana przez detalistów. Przykładem pierwszej mogą być często używane w branży samochodowej rabaty i prezenty zachęcające do wypróbowania pojazdu oraz do jego zakupu, a także korzystne warunki kredytu ratalnego. Druga obejmuje takie narzędzia jak: obniżki cen. reklama sprzedawanych towarów w lokalnej prasie (kładzie się w nich nacisk na promocyjne ceny - przyp.tłum.), kupony stosowane przez detalistów. konkursy i nagrody. Narzędzia promocji konsumenckiej możemy również podzielić na te, które budują lojalność nabywcy oraz te, które nie wykazują takich właściwości. Do pierwszej grupy należą instrumenty, które obok informacji o sprzedaży dostarczają również pewnych korzyści dla nabywcy. Takimi narzędziami są: bezpłatne próbki towarów, kupony zawierające informacje o sprzedaży oraz premie związane z nabyciem pr<xluktu. Do drugiej grupy narzędzi, a więc nie budujących lojalności konsumenta należą: price-off packs. premie dla konsumentów bez związku z konkretnym produktem, konkursy i loterie, oferty zwrotu części gotówki konsumentom, subsydia handlowe. Sprzedawcy powinni wykorzystywać promocję budującą lojalność nabywcy, ponieważ wzmacnia ona więzy konsumentów z marką produktu.

Promoc ja sprzedaży wydaje się najskuteczniejsza, gdy zastosuje ją się wraz z reklamą. ,.W pewnym badaniu, reklamę w miejscu sprzedaży powiązano z reklamami emitowanymi w telewizji (w tym samym czasie) i stwierdzono, że spowodowało to wzrost sprzedaży o 15% w porównaniu do sytuacji, gdy podobnych wystaw nie wsparto reklamami w TV. W innym przypadku, wysłano olbrzymie ilości próbek do konsumentów oraz. jednocześnie zastosowano reklamy telewizyjne, co przyniosło większy sukces przy wprowadzaniu produktu niż zastosowanie tylko reklamy telewizyjnej lub reklamy w TV wraz z. kuponami".17

W wielu dużych firmach istnieje stanowisko kierownika ds. promocji sprzedaży, którego zadaniem jest pomaganie kierownikom poszczególnych marek w wyborze właściwych narzędzi promocyjnych. Następujący przykład pokazuje postępowanie pewnej firmy w tej dziedzinie:

firma w prowadziła na rynek nowy pr<xlukt i osiągnęła 2()% udziału w rynku w ciągu sześciu miesięcy. Jej stopa penetracji wynosi 40% (oznacza to procent konsumentów docelowego ry nku, którzy co najmniej raz nabyli daną markę). Natomiast stopa powtórnych zakupów wynosi 10% (oznacza to procent tych. którzy po przetestowaniu produktu ponowili jego zakup raz lub więcej razy). Firma ta musi postarać się. aby jej klienci byli bardziej lojalni. Większą powtarzalność zakupów może spowodować dołączenie do produktu kuponu. Ale, gdyby wielkość ponownych zakupów była wysoka, powiedzmy 50%, to wówczas firma pow inna spróbować przyciągnąć więcej chętnych do dokonania zakupów na próbę. W tym wypadku odpowiednie mogą być kupony wysyłane pocztą do konsumentów.

Podobne prace

Do góry