Ocena brak

Narzędzia kontroli marketingowej - Kontrola rentowności

Autor /kevin Dodano /01.04.2011

Kontrola rentowności musi być prowadzona dla poszczególnych produktów ,obszarów rynkowych, grup klientów czy kanałów dystrybucji. W związku z tymprocedura tej kontroli jest dość złożona. Etap pierwszy koncentruje się na identyfikacji wydatków (koszty sprzedaży, reklamy, dostaw, fakturowania) Następniekoszty funkcjonalne przypisywane są kanałom dystrybucji (sklepy, supermarkety,domy towarowe). W trzecim etapie opracowywany jest rachunek wyników dlaposzczególnych kanałów dystrybucji.

Podobne prace

Do góry