Ocena brak

Narzędzia kontroli marketingowej - Kontrola efektywności

Autor /kevin Dodano /01.04.2011

Kontrola marketingu w zakresie efektywności obejmuje: efektywność personelu sprzedaży, efektywność reklamy i promocji sprzedaży oraz dystrybucji.

Efektywność personelu sprzedaży można określić za pomocą następującychwskaźników:

 1. średnia liczba wizyt handlowych na jednego sprzedawcę dziennie,

 2. średni czas trwania wizyty handlowej,

 3. średni dochód z jednej wizyty handlowej,

 4. średni koszt jednej wizyty,

 5. koszty reprezentacyjne jednej wizyty handlowej,

 6. procent zamówienia na 100 wizyt handlowych,

 7. liczba nowych i utraconych klientów w badanym okresie,

h) koszt personelu sprzedaży jako procent całkowitej sprzedaży.

Efektywność reklamy może być mierzona jako:

 1. koszt reklamy na 1000 klientów,

 2. procent odbiorców którzy zauważyli apel reklamowy,

 3. liczba zapytań handlowych spowodowanych ogłoszeniem reklamowym,

 4. koszt jednego zapytania handlowego.

Analiza efektywności promocji sprzedaży obejmować powinna wszystkie podejmowane działania mające na celu aktywizację sprzedaży.

Podobne prace

Do góry