Ocena brak

Narzędzia kontroli marketingowej - Analiza wpływu wydatków

Autor /kevin Dodano /01.04.2011

Marketingowych na wielkość sprzedaży, ma nacelu udzielenie odpowiedzi na pytanie czy przedsiębiorstwo wydaje zbyt dużo dlaosiągnięcia planowanej sprzedaży, lub czy wydatki nie są zbyt niskie co możemieć negatywny wpływ na sprzedaż w okresie przyszłym. Miernikiem tego zjawiska jest relacja wydatków marketingowych do wielkości sprzedaży wyrażonaw procentach. Wydatki te można grupować na wydatki związane z badaniami marketingowymi reklamą promocją sprzedaży itp.

Podobne prace

Do góry