Ocena brak

Narządy zmysłów

Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011

Narządy zmysłów (organa sensuum) i powłoka wspólna (integumentum commune) odbierają wrażenia i bodźce świata zewnętrznego, które drogą nerwów dochodzą do mózgu i zostają w nim uświadomione; z obrazów tych wytwarza się nasz świat pojęciowy.

Naukę o zmysłach nazywamy estezjologią (aisthesis = odczuwanie).

Powłoka wspólna — osłona pokrywająca całą powierzchnię ciała — składa się z powłoki właściwej, czyli skóry (cutis s. derma), i jej wytworów: włosów (pili), paznokci (ungues) oraz gruczołów skóry (glandulae cutis). Do nich należą głównie gruczoły potowe (gil. sudoriferae), gruczoły łojowre (gil. sebaceae) oraz gruczoł sutkowy (gl. mammaria), czyli sutek (mamma) albo gruczoł mlekowy. Czynność skóry jest wielostronna Do jej najważniejszych zadań należą: 1) biologiczna i mechaniczna ochrona tkanek i narządów' głębiej położonych, 2) odbieranie i przewodzenie bodźców ze środowiska zewnętrznego przez liczne receptory (narządy odbiorcze) w niej zawarte, 3) współdziałanie w gospodarce cieplnej i wodnej ustroju, 4) czynność wydzielnicza, wydalnicza i resorpcyjna. 5) współdziałanie wf procesach odpornościowych.

Podobne prace

Do góry