Ocena brak

Narządy pierwotne

Autor /zuzanna Dodano /30.12.2011

Po wytworzeniu się mezodermy i ukończeniu drugiej fazy gastrulacji tarcza zarodkowa wydłuża się nadal, szczególnie w kierunku przednim. Położona w jej części tylnej smuga pierwotna skraca się znacznie, a węzeł Hensena przesuwa się razem z nią ku tyłowi tarczy. W tym okresie rozpoczyna się różnicowanie listków zarodkowych i kształtowanie się z nich pierwotnych narządów zarodka.

Ektodermą tarczy zarodkowej, która w poprzednio omówionym okresie była blaszką zbudowaną z jednej warstwy nabłonka i na krawędziach tarczy przechodziła w płaski nabłonek wyściełający jamę owodni, obecnie rozrasta się bardzo na grubość w swych częściach środkowych, tworząc ponad struną grzbietową grubą nabłonkową płytę nerwową. Brzegi boczne i przednie tej płyty wznoszą się następnie ponad poziom bocznych cieńszych części tarczy, tworząc na ich granicy tzw. grzebienie nerwowe, zamieniając płytę w rynienkę nerwową. Krawędzie rynienki, wznosząc się dalej, zaginają się ku linii pośrod-kowej, zrastają się z sobą i przemieniają rynienkę w cewę nerwową. Zrastanie się brzegów rynienki nerwowej rozpoczyna się w części środkowej zarodka i następnie posuwa się ku przodowi i tyłowi, pozostawiając chwilowo, do końca pierwszego miesiąca życia zarodka, nie zamknięty przedni i tylny otworek nerwowy (neuroporus anterior et poste-rior). W miarę zamykania się rynienki w cewę nerwową oddziela się ona od bocznych części ektodermy, które zrastają się z sobą ponad cewą nerwową , tworząc zawiązek nabłonka skórnego, który pokryje całą zewnętrzną powierzchnię zarodka. W późniejszym okresie rozwoju z tej części ektodermy wytworzy się naskórek, włosy, paznokcie i gruczoły skórne oraz część elementów należących do narządów zmysłów. Cewa nerwowa jest zawiązkiem ośrodkowego układu nerwowego: mózgowia i rdzenia kręgowego, a komórki grzebieni nerwowych utworzą zwoje mózgowe i rdzeniowe.

Podobne prace

Do góry