Ocena brak

NARWIK - bitwa 1940 r.

Autor /jajo Dodano /27.02.2011

Norweskie miasto i port, główną bazę przeładunkową szwedzkiej ru­dy żelaza, zaatakowało 9 kwietnia 1940 r. ok. 2 tys. żołnierzy niemiec­kich z 3 dywizji górskiej (dowódca gen. Eduard Dietl), desantujących się z pokładów 10 niszczycieli do­wodzonych przez kmdr. Friedricha Bontego. Opór stawiły 2 stare pan­cerniki obrony wybrzeża Eidsvold i Norge, ale trafione torpedami 2 niemieckich niszczycieli poszły na dno. Do końca dnia Niemcy ob­sadzili miasto.

10 kwietnia nad ra­nem do fiordu Ofot pod Narwi­kiem, gdzie jeszcze przebywały okręty niemieckie, weszło 5 ni­szczycieli brytyjskich (dowódca kmdr Bernard Warburton-Lee) i w pierwszej bitwie, trwającej od godz. 4.15 do 7.00, zniszczyły 2 ni­szczyciele (jeden z nich zatonął na­stępnego dnia), 6 statków oraz transportowiec amunicji, a także uszkodziły 1 niszczyciel, tracąc 2 własne (zginął kmdr Warbur­ton-Lee). 13 kwietnia przed połu­dniem Brytyjczycy ponowili atak, wprowadzając do fiordu pancernik Warspite oraz 9 niszczycieli, które w tzw. drugiej bitwie pod Nar­wikiem zatopiły 5 niszczycieli, a 3 pozostałe, które znalazły się w sytuacji bez wyjścia, zostały zni­szczone przez własne załogi. W wyniku tych bitew oddziały nie­mieckie zostały pozbawione osłony morskiej.

Od 14 kwietnia w rejonie Narwiku alianci wysadzali na brzeg jednostki brytyjskie, francuskie oraz polską Samodzielną Brygadę Strzelców Podhalańskich (dowódca gen. Zygmunt *Bohusz-Szyszko); w działaniach Sprzymierzonych wzięły udział norweskie 6 i 7 bry­gada piechoty. 27 maja wojska Sprzymierzonych, wspierane og­niem dział okrętów i przez samolo­ty RAF, podjęły natarcie na Na­rwik. Po kilkunastogodzinnych walkach Niemcy, którym groziło odcięcie jedynej drogi odwrotu, wycofali się ku granicy Szwecji.

O godz. 22.00 do miasta wkroczył norweski 2 batalion 15 pułku pie­choty; Narwik był wolny. Jednakże dowództwo Sprzymierzonych pod­jęło decyzję o ewakuowaniu wojsk z Norwegii ze względu na nieko­rzystny przebieg walk w innych re­jonach kraju oraz rozwój sytuacji we *Francji. 30 maja rozpoczęła się ewakuacja wojsk alianckich z Na­rwiku (osłaniana przez Samodziel­ną Brygadę Strzelców Podhalań­skich); zakończyła się 9 czerwca.

Podobne prace

Do góry