Ocena brak

Narwiański Park Narodowy - Użytki ekologiczne

Autor /Rudolf Dodano /28.09.2011

Wszystkie wyspy na jeziorach Parku w części byłego województwa suwalskiego, z wyjątkiem wysp objętych inną formą ochrony przyrody (parki narodowe, rezerwaty) oraz wysp wykorzystywanych rolniczo i wysp posiadających trwałą zabudowę. Wyspy leżą w granicach gmin Ruciane Nida, Mikołajki, Pisz, znajdują się w administracji Nadleśnictwa Maskulińskie i Pisz. Są to leśne wyspy jezior takich, jak Śniardwy, Tuchlin, Mikołajskie, Bełdany. Na Wyspie Kamieńskiej znajduje się stanowisko rzadkiej rośliny, jak kokorycz pełna. Wyspy Czarci Ostrów i Piaseczna są stanowiskami archeologicznymi.

Grąd Wygryny, gmina Ruciane Nida, Nadleśnictwo Maskulińskie, leśn. Ukta. Na powierzchni 18.78 ha chroniony jest fragment unikalnej w płn.-wsch. Polsce odmiany grądu z kokoryczą pełną.

Torfowisko Zełwągi, gmina Mikołajki, Nadleśnictwo Maskulińskie, leśn. Baranowo. Ochroną objęte jest stanowisko wierzby borówkolistnej, liczące około 400 pędów. Wierzba rośnie tu na torfowisku przejściowym pod okapem kilkudziesięcioletniego drzewostanu sosnowego.

Prawdowskie Wzgórze, gmina Mikołajki, Nadleśnictwo Maskulińskie, leśn. Mikołajki. Ochroną objęte jest piaszczyste wzgórze o powierzchni 1.5 ha, z występującym licznie rojnikiem pospolitym. Rojnikowi towarzyszy tu cała kolonia roślin ciepłolubnych.

Łąka Krutynia, gmina Ruciane Nida, Nadleśnictwo Maskulińskie, leśn. Ukta. Łąka stanowi enklawę w rezerwacie przyrody "Krutynia Dolna". Jest to ekstensywnie użytkowana, wilgotna łąka z licznie występującymi storczykami, szerokolistnym i krwistym.

Jeziorko dystroficzne Zaułek, leżące koło miejscowości Stare Kiełbonki w gminie Piecki, Nadleśnictwo Strzałowo, leśn. Prusinowo. Ochroną objęto małe jeziorko z otaczającym lasem o pow. 26.47 ha. Taflę wodną otacza torfowisko wysokie z reliktową florą polodowcową.

Łąki Morysie, gmina Piecki, obr. Lipowo, o pow. 19.7 ha. Są to śródleśne łąki, stanowiące enklawę w rezerwacie przyrody "Pierwos". Z bardziej interesujących roślin występuje tu pełnik europejski.

Podobne prace

Do góry