Ocena brak

Narwiański Park Narodowy - Ścieżki przyrodnicze

Autor /Rudolf Dodano /28.09.2011

W celu poznania przyrody Mazurskiego Parku Krajobrazowego, opracowano kilka ścieżek przyrodniczych. Część z nich została oznakowana w terenie i opisana w krótkich informatorach, w które zaopatrzyć się można, wyruszając w drogę.

I Krutyń i okolice

Rezerwat - "Zakręt" - ścieżka prowadzi przez rezerwat torfowiskowy "Zakręt", wokół jednego z trzech jeziorek dystroficznych. Umożliwia poznanie roślinności torfowiskowej z osobliwością roślinną, jaką jest owadożerna rosiczka oraz podziwianie "pływających wysp torfowiskowych". Ścieżka dostosowana jest do poruszania się wózkami inwalidzkimi. Długość ścieżki - ok. 3 km + 0,5 km - powrót do Krutyni.

Rezerwat - "Krutynia" - ścieżka prowadzi z miejscowości Krutyń przez rezerwat Krutynia, wzdłuż brzegu rzeki, do Jeziora Krutyńskiego. Ścieżka umożliwia poznanie krajobrazu kształtowanego przez ostatnie zlodowacenie. Rzeka płynie tu malowniczym jarze, porośniętym przez lasy mieszane. W rezerwacie spotkać można zimorodki, wydry, norki amerykańskie oraz poznać rośliny runa leśnego. Na kamieniach w rzece Krutyni zobaczyć można krasnorost ldebrandtia rivularis, świadczący o czystości wody. Długość ścieżki - ok. 2,5 km + 2,5 km - powrót do Krutyni.

Krutyń - Zgon - ścieżka przyrodnicza prowadzi na zachód od wsi Krutyń, wzdłuż wschodniego brzegu mezotroficznego Jeziora Mokrego oraz przez rezerwat "Królewska Sosna". Umożliwia poznanie przyrody rezerwatu "Królewska Sosna" i podziwianie pomnikowych drzew: "Zakochana Para", "Dąb nad Mukrem im. Karola Małłka", "Królewska Sosna", która jest już martwym drzewem. Długość ścieżki ok. 8 km + 4 km - powrót do Krutyni.

Krutyń - Rosocha - ścieżka prowadzi z Krutyni na południe wzdłuż rzeki Krutyni, a następnie wśród lasów i młodników w kierunku wsi Zgon, aż do śródleśnych, torfowiskowych jeziorek, otoczonych borem bagiennym. Ścieżka umożliwia poznanie różnic pomiędzy naturalnym i hodowlanym lasem oraz poznanie różnowiekowych hodowli leśnych. Długość ścieżki - ok. 6,5 km + 4 km - powrót do Krutyni.

Rosocha - Wojnowo - ścieżka prowadzi przez głazowiska koło wsi Rosocha i wsi Wojnowo, wchodzące w skład moreny czołowej, ciągnącej się wzdłuż drogi Zgon - Ruciane. Można porównać tu morenę czołową zbudowaną z dużych bloków skalnych z sandrową równiną, rozciągającą się na południe od szosy Zgon - Ruciane. Wycieczkę zakończyć można zwiedzeniem zabytków architektury sakralnej i mieszkalnej rosyjskich osadników z połowy XIX wieku, we wsi Wojnowo. Długość ścieżki ok. 3km + ok. 11 km - powrót do Krutyni.

II Mikołajki i okolice

Rezerwat - "Jezioro Łuknajno" - to ścieżka przyrodnicza, prowadząca od cmentarza w Mikołajkach do wież widokowych nad Jeziorem Łuknajno. Wieże widokowe umożliwiają obserwację łabędzi zatrzymujących się na jeziorze, w czasie wędrówek (do 2 500 osobników) oraz innych ptaków wodno-błotnych, a także ptaków drapieżnych. Atrakcją rezerwatu jest możliwość obserwacji żerującego bielika. Długość ścieżki - ok. 6,5 km + 4 km - powrót do Mikołajek.

Podobne prace

Do góry