Ocena brak

Narwiański Park Narodowy - Rezerwaty

Autor /Rudolf Dodano /28.09.2011

CZAPLINIEC - rez. ornitologiczny, pow. 17, 10 ha; chroni ponad 200 letni drzewostan sosnowy, gdzie niegdyś była kolonia czapli siwej.

CZAPLISKO - ŁAWNY LASEK - rez. ornitologiczny, pow. 7,62 ha; chroni ponad 200 letni drzewostan sosnowy, gdzie niegdyś była kolonia czapli siwej.

JEZIORO LISUNIE - rez. florystyczny, pow. 15,78 ha; obejmuje silnie zarastające jezioro i stanowiska rzadkich roślin wodnych.

JEZIORO ŁUKNAJNO - rez. faunistyczny, pow. 709,97 ha; chroni jedną z największych ostoi łabędzia niemego w Polsce. Od wiosny do jesieni stale przebywa tu kilkaset łabędzi (do 2500). Można tu obserwować ponad 175 gatunków ptaków, z których 95 gniazduje. W 1977 r. zostało uznane przez Unesco za rezerwat biosfery (MaB), a w 1978 r. wpisano jezioro na listę międzynarodowych rezerwatów Konwencji RAMSAR.

JEZIORO WARNOŁTY - rez. krajobrazowo-ornitologiczny, pow. 373,3 ha; chroni płytkie zarastające jezioro, stanowiące odnogę Śniardw. Jest to miejsce lęgowe wielu gatunków ptaków wodno-błotnych oraz miejsce żerowania rzadkich gatunków ptaków drapieżnych.

KRÓLEWSKA SOSNA - rez. leśno-torfowiskowy, pow. 103,76 ha; chroni ponad 200 letni starodrzew sosnowy z domieszką dębu szypułkowego, świerka i brzozy brodawkowatej oraz 3 jeziorka dystroficzne z reliktową florą torfowisk wysokich. Atrakcją turystyczną jest obumarła pomnikowa sosna oraz dąb szypułkowy zwany Dębem Karola Małłka.

KRUTYNIA - rez. krajobrazowo-leśny, pow. 273,12 ha; utworzony dla ochrony zróżnicowanego krajobrazu polodowcowego Jeziora Krutyńskiego i górnego odcinka rzeki Krutyni (2,5 km) wraz z przyległymi lasami liściastymi i mieszanymi. Osobliwością rezerwatu jest krasnorost - Hildenbrandtia rivularis porastający kamienie i gąbka słodkowodna - Euspongilla lacustris.

KRUTYNIA DOLNA - rez. krajobrazowo-florystyczno-faunistyczny, pow. 969,33 ha; obejmuje dolny odcinek rzeki Krutyni i jeziora: Gardyńskie, Malinówko, Dłużec i Smolak oraz przyległe lasy, torfowiska i łąki. W obrębie rezerwatu Krutynia jest szeroka ok. 25 m i głęboka 2-5 m.

PIERWOS - rez. krajobrazowo-florystyczno-faunistyczny, pow. 605,48 ha; chroniący zróżnicowane ekosystemy leśne, torfowiskowe i wodne. Ochroną objęto płytkie, zarastające jezioro Pierwos, strumienie Pierwos, Gardynkę oraz ujściowy odcinek rzeki Krutyni, gdzie występują rzadkie rośliny i zwierzęta.

STRZAŁOWO - rez. leśny, pow. 14,12 ha; utworzony dla zachowania fragmentu lasu mieszanego. Spotykamy tu sosny o ładnym pokroju i dużej wysokości - 33 m.

ZAKRĘT - rez. torfowiskowo-leśny, pow. 105,8 ha; chroniący 3 jeziorka dystroficzne z reliktową florą torfowisk wysokich oraz otaczające lasy sosnowe z domieszką dębu szypułkowego w wieku 200 lat. Jeziorka pozwalają prześledzić zarastanie powierzchni wodnej i tworzenie się torfowisk z charakterystycznymi pływającymi wyspami (odrywające się fragmenty torfu).

Podobne prace

Do góry