Ocena brak

Narwiański Park Narodowy - Pomniki przyrody

Autor /Rudolf Dodano /28.09.2011

Pomnikami przyrody na terenie Mazurskiego Parku Krajobrazowego uznano do 1998 r. 93 obiekty. Są to najczęściej stare dęby, występujące pojedynczo lub w grupach, o ciekawych kształtach sosny, malownicze aleje lipowe i głazy narzutowe. Część z nich można łatwo zobaczyć, gdyż znajdują się we wsiach, aleje doprowadzają do miejscowości i osad lub zabudowań leśniczówek. Stare drzewa, aleje oraz zadrzewienia śródpolne (jabłonie, grusze, jarzębiny i inne), które pełniły kiedyś oprócz dekoracyjnej roli w krajobrazie, ważną rolę jako miejsca odpoczynku i schronienia w czasie posiłków pracujących w polu ludzi i zwierząt, są nieodzownym elementem w kształtowaniu malowniczego mazurskiego krajobrazu. Niekiedy wiążą się z nimi legendy, uczucia ludzi, którzy w ich sąsiedztwie przeżyli życie lub upamiętniają imiona zasłużonych ludzi w naszym regionie. Godnymi obejrzenia i łatwymi do odszukania w terenie są między innymi:

"Zakochana Para", para drzew, gdzie dąb obejmuje konarami sosnę, rosnąca 200 m na zachód od wsi Krutyń, przy drodze prowadzącej do "Krutyńskiej Plaży" nad Jeziorem Mokrym; dąb szypułkowy - obw. 200 cm, wys.18 m, sosna zwyczajna - obw. 275 cm, wys. 18 m, "Mazurski Dąb Bartny", dąb bartny, we wnętrzu którego pszczoły założyły barć; pszczoły wymarzły w czasie ostrej zimy w 1979 r., dąb zachował nadal status pomnika; dąb szypułkowy - obw. 315 cm, wys. 28 m, "Dąb nad Mukrem" im. Karola Małłka, rosnący na wschodnim brzegu Jeziora Mokrego w rezerwacie "Królewska Sosna", ok. 1 km od miejscowości Zgon, przy drugiej zatoce od Zgonu; dąb szypułkowy - obw. 520 cm, wys. 30, "Królewska Sosna", martwa, przy drodze biegnącej wzdłuż Jeziora Mokrego na wschodnim brzegu naprzeciwko ścieżki prowadzącej do "Dębu nad Mukrem", ok. 1 km od miejscowości Zgon; sosna zwyczajna - obw. 360 cm, wys.35 m, Głaz narzutowy - różowy granit na płw. Kusnort na południowy wschód od Mikołajek, największy głaz narzutowy w Mazurskim Parku Krajobrazowym, obw. 1 215 cm, wys. 2 m.

Podobne prace

Do góry