Ocena brak

Narodziny prawa administracyjnego

Autor /LeonZawodowiec Dodano /11.01.2012

Feudalizm aż do XVIII w cechowała administracja o niewielkim zakresie. W XVIII w organizacja i działalność prawa były w dużej mierze regulowane przez prawo. Dopiero w XIX w działalność administracji została poddana prawu,prawo to miało wiązać dwustronnie państwo i obywatela urzeczywistniając zasadę równości wobec prawa. Powstało prawo administracyjne

Działalność administracji określały zasady:

1)legalność- która doprowadziła m.in. do rozwoju sądownictwa administracyjnego

2)odpowiedzialność- nie tylko urzędnika lecz i państwa za szkody wyrządzone obywatelom przy wykonywaniu funkcji państwowych(np. przy budowie dróg)

I. Przedstawiciele nauki prawa administrac.

Niemcy – prof. Robert von Mohl

Polska- prof. U.J. Ksawery Kasperek , pisał „państwo musi być państwem prawnym”

Austria- uczony Lorenz von Steim, pisał „miarą siły państwa jest administracja publiczna”

Podobne prace

Do góry