Ocena brak

Narodziny instytucji Rzecznika Praw Obywatelskich

Autor /Maksym Dodano /23.12.2011

Zasadniczy przełom w kwestii zmiany stosunku do instytucji ombudsmana nastąpił dopiero na początku lat 80-tych na co zasadniczy wpływ wywarły wydarzenia społeczne i polityczne roku 1980 i początki 1981. Niestety wprowadzenie w grudniu 1981 r stanu wojennego spowodowało do 1983 wstrzymanie tej idei. W maju 1983 r w uchwale Kongresu PRON postulatu powołania sejmowego strażnika praw obywatelskich.

Miał to być organ funkcjonujący przy sejmie PRL chroniący prawa obywateli przed zagrożeniami biurokratycznymi oraz ludzi którzy czuli się pokrzywdzeni przez administrację. Urząd ten miał być podległy sejmowi. Od uchwalenia przedmiotowej ustawy przez prom do przyjęcia przez sejm ustawy o RZPO minęło ponad cztery lata na co złożyło się wiele przyczyn. Najistotniejszym jednak powodem przewlekłości prac był brak rzeczywistej woli rządzących do reformowania ustroju PRL oraz nie występowanie silnej presji społecznej inspirującej do zdecydowanych reform instytucjonalnych.

W ciągu tych lat kiedy pomysł utworzenia RZPO dojrzewał trwały liczne dyskusje w toku których kształtowała się aktualna nazwa tego organu. W dalszym ciągu podważano celowość podejmowania inicjatywy jego ustanowienia oraz sugerowano nawet zrewidowanie pron przedmiotowej kwestii. W dyskusji publicznej przeprowadzonej na przełomie lat 86 – 87 przeważył pogląd że powinien być przede wszystkich jedynie rzecznik praw obywatelskich na poziomie ogólno krajowym w pełni niezależny powoływany przez sejm jemu tylko podporządkowane. Konsultacja została podsumowana w oficjalnym stanowisku komitetu wykonawczego rady krajowej pron w przyjętym w czerwcu 1987.

Jego istotą było uznanie potrzeby powołania jednego rzecznika praw obywatelskich na szczeblu centralnym i powiązania go bezpośrednio z sejmem PRL jako najwyższym organem władzy. Sejm 15 lipca 87 uchwalił ustawę o RZPO. Status organu konstytucyjnego rzecznik uzyskał dopiero na mocy noweli z dnia 7 kwietnia 89. Konstytucja RP z 1987 uregulowała pozycję praw obywatelskich.

Podobne prace

Do góry