Ocena brak

NARÓD I SPOSOBY JEGO ROZUMIENIA W SOCJOLOGII

Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012

W wieku XIX wraz z rozpowszechnieniem się nauczania, szkolnictwa wraz z dostępem do gazet – z Francuzów czy Belgów, Włochów czy Polaków jeden naród - istniała więź kulturalna, duchowa. Inni uważają, że narody powstały we wczesnym średniowieczu i byli związani bardzo silną więzią gospodarczo-polityczną. Istnieją 2 koncepcje:

1.czy naród jest powiązany więzią duchową czy 2.gospodarczo-polityczną ?

Konflikt ekonomiczny może wzmacniać naród, albo go osłabiać – konflikt wewnątrzspołeczny – zależy od podejścia. W społeczeństwie feudalnym istniał konflikt między właścicielem ziemskim a chłopem – zakładał jednocześnie więź – pan nie mógł żyć bez chłopa i odwrotnie. Więc istnienie konfliktu nie zakłada tylko osłabienia ale może być wzmocnieniem. Z punktu widzenia teoretyków uznających więź duchową taki konflikt osłabia – bo wartości zaczynają być niespójne, różne.

Problem terytorium – czy może istniec naród który nie ma własnego terytorium ? Część socjologów mówi, że nie, inni że tak dając przykład narodu żydowskiego (który żył w diasporze – rozproszeni po całym świecie). Jeżeli zakładamy więź polityczno-ekonomiczną to nie może naród istnieć bez terytorium; jeżeli więź duchową to wśród np. żydów taka więź istniała nawet w rozproszeniu. Kwestia suwerenności politycznej – w jednym i drugim przypadku suwerenność nie jest konieczna: więź ekonomiczna: brak suwerenności nie narusza tego organizmu; jeżeli więź duchowa – również. Przykładowo Kopernik nie uczestniczył w kulturze duchowej Polaków.

W socjologii nie ma jednej koncepcji narodów – w literaturze można zidentyfikować jaki typ więzi przyjmuje autor.

W Europie więź polityczno-ekonomiczna staje się powoli ponadnarodowa. Istnieje taka możliwość, że powstanie niedługo zalążek rządu europejskiego – przykładowo spór o konstytucję. We Francji istnieją instytucje, które bronią i pilnują kultury narodowej. Mimo, że granice są otwarte Niemcy siedzą u siebie, Francuzi u siebie itp. Nie ma zlewania się narodów. Ze względu na kulturę, która jest czymś szerszym, obejmuje odkrycia, tradycje – nie wyeliminuje się tego. Socjologia nie może prognozować, która tendencja wygra – nie przewiduje przyszłości.

Istnieje taka teoria narodów oprócz odwołujących się do więzi, która uważa, że fundamentalną cechą narodu jest suwerenność polityczna (amerykańska i angielska socjologia, także niemiecka – Max Weber). Naród powinien przynajmniej aspirować do uzyskania niepodległości – jeżeli nie ma takich tendencji to nie jest naród.

Podobne prace

Do góry