Ocena brak

Naród i problemy socjologii narodu

Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012

NARÓD Jest to społeczeństwo globalne.

O co spierają się socjologowie?

1. Socjologowie spierają się co do tego kiedy powstały narody:

- w średniowieczu (narody europejskie jako narody dzisiejszych narodów)

- w XIX wieku – wcześniej nie było narodów, tylko szlachta tworzyła naród czyli około 10% społeczeństwa

2. Różnica zdań co do więzi narodowej – czy naród to ludzie o wspólnych wartościach duchowej kulturze duchowej, czy zależności ekonomiczne i polityczne?

3. Czy więź narodowa ma charakter harmonijny – naród istnieje o tyle o ile wszyscy współdziałają, czy też naród to zróżnicowanie interesów celów?

4. Czy naród jest tym silniejszy im ludzie są do siebie bardziej podobni czy też siła wyraża się poprzez różnice miedzy nimi?

5. Jaką rolę odgrywa dla istnienia i trwałości narodu charakter narodu czyli zespół cech psychofizycznych wspólny dla wszystkich lub dla większości narodów?

6. Jaką rolę dla istnienia narodu odgrywa niepodległość, suwerenność polityczna?

Dla socjologów anglosaskich i niemieckich suwerenność jest nieodzownym czynnikiem istnienia narodów. Aby społeczeństwo nazwać narodem muszą występować dążenia niepodległościowe.

Podobne prace

Do góry