Ocena brak

NARÓD A PAŃSTWO

Autor /Abakuk Dodano /16.11.2011

Naród - duża grupa społeczna, którą łącż pewne czynniki narodotwórcze: język, kultura, obyczaje, wspólna przeszłość, wspólne terytorium (lecz nirkoniecznie np. Żydzi). Naród to grupa mająca poczucie pewnej odrębności, są historycznie ukształtowani.

Poczucie tożsamości narodowej - kiedy jednostka czuje więź z określoną społecznością narodową.

Kosmopolitanie - osoby, które nie czują tożsamości narodowej.

Obywatelstwo - przynależność do danego kraju, zazwyczaj wynika z faktu zamieszkiwania danego kraju, lecz niekoniecznie.

Państwa jednonarodowe - mały odsetek mniejszości narodowych np. Polska, Francja.

Państwa wielonarodowe - USA, Canada, Australia.

Narody zamieszkujące kilka państw: Żydzi, Kurdowie (Turcja, Iran, Irak), Baskowie.

Narody bez państw: Cyganie, Kurdowie, Baskowie, Czeczeni.

Różnice narodowe - sposób ubierania, mentalność (temperament), język, stereotypy (np. Szkot - skąpstwo).

Patriotyzm - patriota to osoba: szanująca ojczyznę, sumiennie pracująca, oddana ojczyźnie.

Antypatriotyzm - nie czuje łączności z narodem, wstydzi się przynależności do narodu.

Podobne prace

Do góry