Ocena brak

NARAŻENIE NA PROMIENIOWANIE Jonizujące

Autor /szpila Dodano /25.11.2013

Społeczna, cywilizacyjna i techniczna konieczność stosowania promieniowania jonizującego związana jest zawsze z pewnym narażeniem pracowników obsługujących źródła promieniowania, a w niektórych przypadkach narażenie odnosi się także do innych grup społecznych, jak np. pacjentów, u których wykonuje się określone badania czy leczenie z zastosowaniem promieniowania. Dlatego istnieje odpowiedni system minimalizacji narażenia, który oparty jest na 3 podstawowych założeniach: 1) uzasadnienie stosowania promieniowania, 2) optymalnej minimalizacji ekspozycji oraz 3) dawek granicznych.

W miejscu pracy, gdzie źródła promieniowania są stosowane, musi istnieć system bezpośredniej ochrony przed promieniowaniem, system oceny narażenia radiacyjnego pracowników oraz, ewentualnie, system oceny zagrożenia otaczającego środowiska i ludzi. Oczywiście, w zależności od typu narażenia i rodzaju źródła promieniowania, wymienione systemy opierają się na różnych założeniach i są różnie zorganizowane.

 

Podobne prace

Do góry