Ocena brak

Naprężenie materiałów

Autor /Pasyw Dodano /31.01.2012

Jeżeli ciężarek zawieszony jest na drucie, działa on na pole przekroju tego drutu z siłą skierowaną w dół. Wielkość równa tej sile podzielonej przez powierzchnię, na którą ona oddziaływuje, nazywa się naprężeniem.
Im większe obciążenie, tym większa siła skie­rowana w dół, a co za tym idzie - większe naprę­żenie. Jeżeli natomiast taka sama masa zawieszo­na jest na cieńszym drucie, naprężenie także się zwiększa, ponieważ uzyskana siła działa na mniejsze pole przekroju. Porównując wytrzyma­łość materiałów, interesuje nas to, jakiemu naprę­żeniu może być poddane dane tworzywo, zanim ulegnie trwałemu odkształceniu bądź zerwaniu.
Dany materiał może być poddany działaniu trzech rodzajów naprężeń. Z naprężeniem rozcią­gającym mamy do czynienia w przypadku ciała zawieszonego na drucie. Naprężenie ściskające występuje na przykład w przypadku stołu - ciężar blatu i znajdujących się na nim przedmiotów powoduje ściskanie stołowych nóg. Naprężenie styczne działa na materiał pod pewnym kątem, powodując jego odgięcie. Na przykład, osoba stojąca na końcu skoczni do nurkowania powo­duje, że na skocznię działa naprężenie styczne. W przypadku trampoliny odgięcie jest znaczne, jednak nawet pozornie sztywna skocznia ulega pewnemu odchyleniu.

Podobne prace

Do góry