Ocena brak

Naprężacz podniebienia

Autor /laetitia Dodano /06.01.2012

Naprężacz podniebienia (m. tensor veli palatini) od swych przyczepów zwany również m. klinowo-trąbkowo-podniebiennym (m. sphenosalpingostaphy-linus; salpings = trąbka, stafyle = grono, języczek) jest trójkątny, płaski i cienki; biegnie on ku dołowi, do przodu i przyśrodkowo.

Naprężacz podniebienia rozpoczyna się: 1) w dole łód-kowatym kości klinowej (na stronie tylnej nasady blaszki przyśrodkowej . wyrostka skrzydłowatego); 2) wzdłuż tylnego brzegu skrzydła wielkiego do 3) kolca kątowrego kości klinowej (lub nawet sąsiedniej części piramidy kości skroniowej); na przednio-boczncj ścianie trąbki słuchowej, a mianowicie: 4) na blaszce bocznej chrząstki i 5) na blaszce błoniastej trąbki. Włókna biegną pionowo ku dołowi i nieco do przodu wzdłuż blaszki przyśrodkowej wyrostka skrzydłowatego kości klinowej i przechodzą w małe ścięgno; ścięgno to owija się dokoła haczyka skrzydłowego (w miejscu tym znajduje się torebka maziowa, bursa m. tensoris veli palatini), zbacza przyśrodkowo i biegnąc poziomo oraz rozszerzając się wachlarzowato kończy się w rozcięgnie podniebicnnym i za jego pośrednictwem na tylnym brzegu podniebienia twardego.

Naprężacz podniebienia 1) dźwiga opuszczone podniebienie do poziomu haczyków skrzydłowych i w ruchu tym współpracuje z dźwigaczem; poza tym 2) napina podniebienie między obu haczykami, które służą jako bloczki. Napięte podniebienie miękkie staje się sztywne, co możemy stwierdzić na samym sobie. Ta zmiana powierzchni rezonansowej wpływa na wytwarzanie dźwięków podczas mowy i śpiewu.

Dla trąbki słuchowej, która doprowadza powietrze z gardła do jamy bębenkowej, naprężacz podniebienia 3) jest najważniejszym rozwicraczem (m. dilatałor tubae). Poszerza on światło trąbki w ten sposób, że odciąga ścianę błoniastą na zewnątrz i ku dołowi od chrząstki, a poza tym odgina na zewnątrz haczykowato zagiętą blaszkę boczną chrząstki, do której również się przyczepia. Ruchy te przy łykaniu umożliwiają przewietrzanie trąbki słuchowej i dostęp powietrza do jamy bębenkowej.

Podobne prace

Do góry