Ocena brak

Naprężacz i dźwigacz podniebienia

Autor /laetitia Dodano /06.01.2012

Naprężacz i dźwigacz podniebienia. Oba te mięśnie kierując się ku dołowi do podniebienia miękkiego rozpoczynają się na podstawie czaszki jeden obok drugiego; u swych początków obejmują one część chrząstkową trąbki słuchowej.

Naprężacz przyczepia się do jej strony przednio-bocznej (m. praetubalis), dźwigacz do strony tylno-przyśrodkowej (m. retrotubalis). Oba te mięśnie przylegają z boków do ścian górnego odcinka gardła; o ile jednak dźwigacz podniebienia miękkiego wpukla

się we właściwą mięśniówkę gardła (m. intrapharyngeus), o tyle naprę/acz leży zewnętrznie (m. extrapharyngeus), oddzielony od właściwej mięśniówki gardła cienką blaszką łączno-tkankową.

Podobne prace

Do góry