Ocena brak

Napisać ogólną postać liniowej regresji wielokrotnej, dla 4 zmiennych przyczynowych

Autor /Wilhelm2 Dodano /16.12.2011

E(Y/X1, X2, X3, X4)= bo+b1X1+b2X2+b3X3+b4X4

bo - stała regresji

bi - cząstkowy współczynnik regresji, jest miarą wpływu każdej zmiennej przyczynowej na zmienną skutkową. Wartość współczynnika regresji mówi o ile zmieni się Y, jeżeli X1zwiększymy o jednostkę.

Podobne prace

Do góry