Ocena brak

Napisać ogólną postać liniowej funkcji regresji wielokrotnej dla 4 zmiennych przyczynowych

Autor /Agapit Dodano /16.12.2011

Y= β01X12X23X34X4 – dla populacji

y= b0+b1x1+b2x2+b3x3+b4x4 – dla próby

Podobne prace

Do góry