Ocena brak

Napięciowy ból głowy

Autor /carbonara Dodano /28.11.2013

Jaki charakter ma ból?

Napięciowy ból głowy objawia się w podobny sposób jak ból
kręgowopochodny: jest tępy i ściskający jakby skurczyła się
nagle skóra, obciągająca głowę. Niekiedy ból jest tętniący,
jakby ciśnienie krwi w głowie było wyższe niz w pozostałych
częściach ciała (od tłumacza: zdaniem niektórych lekarzy
tętniący charakter bólu wyklucza jednak zaklasyfikowanie
dolegliwości jako napięciowego bólu głowy).

Co boli?

Ból odczuwany jest od karku w górę, przy czym boli
zwłaszcza tył głowy (potylica). Oczy oraz część oczodołów
powyżej poziomu nasady nosa stają się nadmiernie wrażliwe;
oczy bolą przy ich naciskaniu.

W jakich okolicznościach pojawia się ból?

Ból pojawia się przy dużym obciążeniu fizycznym i psychicz-
nym, np. przy nadmiernym hałasie, pracy przy urządzeniach
wizyjnych (monitory, ekrany komputerów), wytężonym słu-
chaniu, wzmożonym wysiłku wzroku (np. podczas jazdy
samochodem przy złej widoczności), bezsenności, stanach
lękowych oraz pod naporem nie rozwiązanych problemów,

Co jest przyczyną bólu?

Ból wywoływany jest wzrostem napięcia mięśni szyi i karku.
Często jego powodem są szybkie i duże zmiany ciśnienia
tętniczego krwi. Cierpienie natury psychicznej wywołuje
często nieprawidłową reakcję przejawiającą się tzw. „spię-
ciem" czyli odruchowym zwiększeniem napięcia wszystkich
mięśni.

W laki sposób organizm reaguje na ból?

Przede wszystkim — uczuciem napięcia i sztywności w ob-
rębie karku i głowy, uczuciem rozbicia, przeciążenia obowią-
zkami, czasami — zmęczeniem i wzmożoną potrzebą od-
poczynku


 

Podobne prace

Do góry