Ocena brak

Napady padaczkowe

Autor /karanga Dodano /25.11.2013

Napady padaczkowe związane są najczęściej z uszkodzeniem mózgu w życiu płodowym lub w czasie porodu, a także po urazach o.u.n., po chorobach wirusowych, które spowodowały stan zapalny o.u.n. Napady padaczkowe występować mogą pod różnymi. postaciami (napady ogniskowe, śródmóz-gowe | mózgowe). Mogą również prowadzić do tzw. stanu drgawkowego.

Napady śródmózgowe spowodowane są wyładowaniami w międzymózgowiu i śródmóz-gowiu. Klinicznie obok drgawek lub napai dów małych (petit mai) występuje stan głębokich zaburzeń świadomości.

Napady mózgowe: są następstwem wielo-fc ogniskowych zmian w mózgu. Cechą charakterystyczną jest występowanie uogólnionych napadów drgawkowych, a także napadów małych (petit mai).

Napady padaczkowe u niemowląt mogą cechować się swoistym obrazem klinicznym, ponieważ układ nerwowy znajduje się w stadium intensywnych przemian. W wieku wczesnego dzieciństwa rzadko obserwuje się drgawki toniczno-kliniczne. Mogą natomiast występować napady skłonów, zespół Westa itp., zespoły polegające na skłonach całego ciała, często z przywiedzeniem kończyn. W przypadkach padaczki konieczna jest konsultacja z doświadczonym pediatrą lub neurologiem dziecięcym.

Leczenie — pod kierunkiem doświadczonego specjalisty — daje pożądane efekty. Le-f czenie niedostatecznie skuteczne powoduje degradację umysłową. Stan drgawkowy gt seryjne występowanie napadów drgawkowych bez odzyskiwania przytomności między poszczególnymi napadami. Stan drgawkowy jest wskazaniem do natychmiastowej hospitalizacji w ośrodku specjalistycznym. W celu doraźnego wyprowadzenia dziecka ze stanu drgawkowego należy zastosować Relanium dożylnie (w powolnym wlewie) lub domięśniowo w dawce do 1 mg/kg m.c. u dzieci młodszych * i 0,7—0,4 mg/kg m.c. u dzieci starszych. Ze względu na szybkie metabolizowanie się tego leku należy podać po  2—3 h Luminal domięśniowo w dawce do 10 mg/kg m.c./d U dzieci młodszych i ok. 8—5 mg/kg m.c. u dzieci starszych.

Jeśli napad przedłuża się, leczenie uzupełniamy lekami przeciwobrzękowymi — deksa-metazonem w dawce 0,5 mg/kg m.c./d lub mannitolem dawce 2—4 g/kg m.c. Niekiedy skuteczniej niż Relanium działa klonazepam (Rivotril) podawany dożylnie (w powolnym wlewie) lub domięśniowo w dawce 0,5 mg/kg m.c. — u dzieci młodszych i 1,0 mg/kg m.c, — u dzieci starszych. W celu zachowania drożności dróg oddechowych konieczne jest niekiedy odsysanie wydzieliny.

 

 

Podobne prace

Do góry