Ocena brak

Nandu

Autor /Werner Dodano /31.01.2012

Obecnie żyją dwa gatunki nandu, które na pierw­szy rzut oka wyglądają jak mniejsze wersje stru­sia afrykańskiego, jednakże pomiędzy tymi gatun­kami występuje wiele różnic.
Większy gatunek nandu - nandu szare - stojąc ma wysokość 1,5 metra, jednak jego masa ciała rzadko przekracza 50 kilogramów. Jest to najwięk­szy gatunek ptaka Nowego Świata. Nandu zamiesz­kują duże, rozległe obszary pastwisk na trawiastej pampie w Argentynie, suche, wietrzne tereny tra­wiaste Patagonii i wyżynne równiny w Andach.
Nandu potrafi bardzo szybko biegać. Jednak samce, które wysiadują jaja i opiekują się młody­mi (tak jest również u innych gatunków ptaków bezgrzebieniowych, z wyjątkiem strusia afrykań­skiego, gdzie opiekę sprawują oboje rodzice) pró­bują odpędzić każdego zbliżającego się intruza - znane są przypadki, kiedy atakowały nieduże lądu­jące samoloty! Tak jak emu i kazuary, nandu mają tylko trzy palce.

NANDU
Istnieją dwa gatunki nandu:
nandu duże (Rhea americana) i nandu plamiste (Pterocnemia pennata).
Wysokość: Do 1,5 metra
Masa: Do 50 kg (nandu szare)

Podobne prace

Do góry