Ocena brak

NAMIOT

Autor /Machabeusz Dodano /04.04.2012

Namiot polski hist. organizacja emigracji polskiej we Francji zał. po powstaniu 1831 przez zwolenników karbonariuszy (węglarzy).

Namioty Kedaru. Wg Biblii, Gen., 25,13, Kedar był synem Ismaela; uważano go tradycyjnie za protoplastę Beduinów; czarne namioty Kedaru, tj. koczowniczych Arabów, Kedareńczyków, wspomniane są w Pieśni nad Pieśniami, 1,4: „Czarna jestem, lecz piękna [...] jak namioty Kedaru", oraz w Psalmie 119,5: „Biada mi [...] że mieszkam w namiotach Kedaru", zszytych z czarnych kozich skór; przen. kraj barbarzyńców; przen. ziemski padół, doczesny świat.

Rozbić gdzieś swoje namioty żart. zamieszkać gdzieś, osiedlić się, zakwaterować.

Podobne prace

Do góry