Ocena brak

Namiestnik w Królestwie Polskim w latach 1815 - 1826

Autor /Adolf Dodano /11.08.2011

Zastępcą króla był wg konstytucji namiestnik , spełniający swe czynności pod nieobecność monarchy w Królestwie. Został nim wraz z tytułem książęcym gen napoleoński Józef Zajączek. Po jego śmierci w 1826 roku stanowisko to nie zostało obsadzone, a funkcje namiestnika przelano na Radę Administracyjną. Namiestnik miał działać w obrębie udzielonych przez Króla pełnomocnictw, obejmujących (od 1818 r ) znaczną część funkcji rządowo - administracyjnych.

Do najważniejszych należały : prezydowanie w Radzie Stanu, wydawanie kontrasygnowanych ministralnie postanowień w Radzie Administracyjnej, prawo mianowania urzędników. Ponieważ władza namiestnika ustawała z chwilą przybycia monarchy do Królestwa, każdorazowemu pobytowi króla w Warszawie towarzyszyło osobne postanowienie, upoważniające namiestnika do dalszego sprawowania powierzonych mu funkcji. Namiestnik dysponował własną kancelarią , na której czele stał radca sekretarz stanu

Podobne prace

Do góry