Ocena brak

NALEŻNOŚCI TRAKTOWANE NA RÓWNI Z ZALEGŁOŚCIĄ PODATKOWĄ

Autor /Wasyl515 Dodano /08.12.2011

Zgodnie z art. 52 ordynacjina równi z zaległością podatkową traktuje się:

  1. nadpłatę jeżeli w zeznaniu lub deklaracji została wykazana nienależnie lub w wysokości wyższej niż należnej a organ podatkowy dokonał jej zwrotu lub zaliczenia na poczet zaległych, bieżących lub przyszłych zobowiązań podatkowych

  2. zwrot podatku jeżeli podatnik otrzymał go nienależnie lub w wysokości wyższej od należnej lub został on zaliczony na poczet zaległych, bieżących lub przyszłych zobowiązań podatkowych, chyba że podatnik wykaże że nie nastąpiło to z jego winy

  3. wynagrodzenie płatników lub inkasentów pobrane nienależnie lub w wysokości wyższej od należnej

  4. oprocentowanie nienależnej nadpłaty bądź zwrotu podatku zwrócone lub zaliczone na poczet zaległych, bieżących lub przyszłych zobowiązań podatkowych

chodzi o należności które podatnik, inkasent lub płatnik otrzymali, a nie tylko deklarowali nienależnie.

Jest podstawa do naliczenia odsetek i prowadzenia egzekucji, gdyż są traktowane na równi z zaległością.

Do góry