Ocena brak

NAKAJIMA KI-43 HAYABUSA („Oscar") - samolot

Autor /jajo Dodano /27.02.2011

 Prace projektowe nad skonstruowa­niem samolotu myśliwskiego, który mógłby zastąpić *Nakajima Ki-27, zespół Hideo Itokawy rozpoczął w 1937 r.

Dowództwo armii japoń­skiej żądało, aby nowy myśliwiec osiągał prędkość 500 km/h, pręd­kość wznoszenia 16,6 m/s, zasięg 800 km, uzbrojony był w 2 karabi­ny maszynowe kal. 7,7 mm. Proto­typ oblatano w styczniu 1939 r. i chociaż nie stwierdzono więk­szych wad, dowództwo armii za­kwestionowało niewystarczającą zwrotność samolotu. Do września 1940 r. wprowadzono poprawki i pierwsze seryjnie produkowane Ki-43-la oraz Ki-43-lb rozpoczęły służbę w styczniu 1941 r. Po pierw­szych sukcesach poniosły wiele po­rażek w walkach powietrznych z coraz silniejszym lotnictwem aliantów; jednym z głównych po­wodów wysokich strat była mała odporność Ki-43 na trafienia poci­skami kal. 12,7 mm. Skłoniło to za­kłady Nakajima do opracowania wersji Ki-43-Il, produkowanej w trzech wariantach (Ha, Ilb i KAI). Przed zakończeniem wojny wypro­dukowano 10 prototypowych eg­zemplarzy Ki-43-IIl z silnikiem o mocy 1230 lub 1250 KM.

Łącznie zbudowano 5919 samolotów Ki-43; byl to po *Mitsubishi A6M najlicz­niej produkowany japoński samolot myśliwski.

 

DANE TAKTYCZNO-TECHNICZNE (Ki-43-IIb)

silnik Nakajima Ha-115 o mocy 1105 KM

rozpiętość 10,83 m

długość 8,92 m

maks. masa startowa 2655 kg

maks. prędkość 515 km/h

zasięg 1760-3000 km

2 karabiny maszynowe kal. 12,7 mm

500 kg bomb

Podobne prace

Do góry