Ocena brak

Najwyższa Izba Kontroli - skład, kompetencje

Autor /Marcel Dodano /18.08.2011

Najwyższa Izba Kontroli zajmuje szczególne miejsce w systemie organów państwa - jest naczelnym organem kontroli państwowej i podlega Sejmowi. Podstawowym zadaniem NIK jest kontrolowanie działalności organów administracji rządowej, NBP itp.

Kryterium formalne :

a) legalność ( zgodnośc z prawem );

b) rzetelność ( finansowo - księgowa );

Kryterium nieformalne:

c) gospodarność ( jak wydają pieniądze );

d) celowość ( na co wydajemy pieniądze );

KONTROLE:

1) Kontrola najszersza ( jednostki państwowe: NBP, zakłady budżetowe itd. ),(a,b,c,d,);

2) Kontrola węższa ( samorządy terytorialne ),(a,b,c);

3) Kontrola najniższa ( podmioty nie państwowe ),(a,c);

Podobne prace

Do góry