Ocena brak

Najwybitniejsze postacie polskie okresu II Rzeczpospolitej - Polityczne

Autor /Kordian Dodano /21.10.2011

1.Ignacy Paderewski 1860 - 1941. Pianista. Premier.

2.Roman Dmowski 1864 - 1939. Przewodniczący Komitetu Narodowego Polskiego.

3.Wincenty Witos 1874 - 1945. Przywódca PSL - Piast. Premier.

4.Ignacy Mościcki 1867 - 1946. Prezydent.

5.Jędrzej Moraczewski 1870 - 1944. Premier.

6.Jan Kucharzewski 1876 - 1952. Historyk. Premier.

7.Stanisław Wojciechowski 1869 - 1953. Minister Spraw Wewnętrznych. Prezydent.

8.Wojciech Korfanty 1873 - 1939. Komisarz Plebiscytu na Górnym Śląsku.

9.Artur Śliwiński 1877 - 1953. Przewodniczący Tymczasowej Rady Stanu. Premier.

10.Gabriel Narutowicz 1865 - 1922. Prezydent.

11.Walery Sławek 1879 - 1939. Współpracownik Piłsudskiego. Premier.

12.Stanisław Dubois 1901 -1942. Działacz PPS.

13.Herman Lieberman 1870 - 1941. Działacz PPS.

14.Norbert Barlicki 1880 - 1941. Wiceminister Spraw Wewnętrznych.

15.Eugeniusz Kwiatkowski 1888 - 1974. Wicepremier. Minister Skarbu.

16.Adam Koc 1891 - 1969. Wiceminister Skarbu. Prezes Banku Polskiego.

17.Józef Beck 1893 - 1944. Wicepremier. Minister Spraw Zagranicznych.

18.August Zaleski 1883 - 1972. Senator. Minister Spraw Zagranicznych.

19.Aleksander Skrzyński 1882 - 1931. Premier. Minister Spraw Zagranicznych.

20.Stanisław Patek 1866 - 1945. Minister Spraw Zagranicznych. Ambasador RP w Japonii

i USA.

21.Alfred Wysocki 1873 - 1959. Wiceminister Spraw Zagranicznych.

22.Edward Raczyński 1891 - .Ambasador RP w Wielkiej Brytanii.

23.Józef Lipski 1894 - 1958. Ambasador RP w Niemczech.

24.Antoni Ponikowski 1878 - 1949. Minister Oświaty.

25.Kazimierz Świtalski 1886 - 1962. Premier. Marszałek Sejmu.

26.Aleksander Prystor 1874 - 1941. Premier. Minister Pracy i Opieki Społecznej.

Minister Przemysłu i Handlu.

27.Janusz Jędrzejewicz 1885 - 1951. Premier. Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia

Publicznego.

28.Leon Kozłowski 1892 - 1944. Premier. Minister Reform Rolnych.

29.Marian Zyndram Kościałowski 1892 - 1946. Premier.

30.Leon Wasilewski 1870 - 1936. Minister Spraw Zagranicznych. Redaktor

"Niepodległości".

31.Władysław Grabski 1874 - 1938. Minister Rolnictwa. Autor reformy walutowej.

32.Kazimierz Bartel 1882 - 1941. Premier. Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia

Publicznego.

33.Jan Dąbski 1880 - 1931. Wiceprezes PSL - Piast. Twórca Stronnictwa

Chłopskiego.

34.Marian Seyda 1879 - 1967. Minister Spraw Zagranicznych.

35.Tomasz Arciszewski 1877 - 1955. Minister Pracy i Opieki Społecznej.

36.Alfons Zgrzebniok 1892 - 1937. Działacz Narodowy na Śląsku. Dowódca I i II Powstania

Śląskiego.

37.Władysław Zawadzki 1885 - 1939. Minister Skarbu. Ekonomista.

Podobne prace

Do góry