Ocena brak

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY ROZWOJOWE WE WCZESNYM DZIECIŃSTWIE - Zmiany rozwojowe niemowlęcia: Rozwój poznawczy

Autor /Gerard Dodano /13.09.2011

Percepcja - zdaniem E.J. Gibson dziecko od pierwszego dni życia identyfikuje bodźce, które są ważne dla jego orientacji w otoczeniu. Uczy się dostrzegać tożsamość obiektów. Noworodek reaguje na zmianę intensywności światła: otwiera oczy w ciemności i zamyka je przy ostrym świetle. Do ok. 3 m. niemowlę widzi obiekty oddalone od niego do około 21 cm. W 12 m. ostrość wzroku dziecka dorównuje ostrości wzroku dorosłego. Po urodzeniu dziecko rozróżnia jednolicie szarą powierzchnię od powierzchni pokrytej biało-czarnymi pasami o szerokości 2,5 cm.

Między 1-3 m. dziecko dostrzega organizację obrazu. Między 3-5 m. pojawia się, a około 13 m. rozwija widzenie stereoskopowo-binokularne, zapewniające widzenie głębi. Niemowlęta wykazują skłonność do skupiania wzroku na brzegach przedmiotów, a następnie, przy jego poruszeniu się, przenoszą wzrok ku części środkowej i poszukują wyróżniających się cech. Stwierdzono, że dzieci patrzą dłużej na twarz osoby mówiącej lub uśmiechniętej. Noworodki odróżniają kolor czerwony od zielonego a w wieku 3 m. rozróżniają 4 podstawowe barwy, przy czym preferują żółtą i czerwoną w stosunku do zielonej i niebieskiej. Współdziałanie słuchu i wzroku pojawią się ok. 2 m.ż. Niemowlęta od 2-4 m. reagują na odpowiedniość miny i tonu głosu.

W wieku niemowlęcym rozpoczyna się również proces odkrywania umysłu, następuje to stopniowo:

  1. 3 m.- społeczny uśmiech,

  2. 5 m.- różnicowanie emocji,

  3. 7-8 m.- lęk społeczny,

  4. 9 m.- zabawy „daj- masz

Stanowi to zalążek dziecięcej teorii umysłu, czyli fragmentu dziecięcej reprezentacji świata, która dotyczy stanów psychicznych innych osób.

Do góry