Ocena brak

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY ROZWOJOWE WE WCZESNYM DZIECIŃSTWIE - Zmiany rozwojowe niemowlęcia: Przedwerbalne formy komunikacji

Autor /Gerard Dodano /13.09.2011

Po urodzeniu dziecko rozpoznaje głos matki i odróżnia go od głosu innej kobiety, w pierwszym miesiącu dziecko różnicuje dwa syntetyczne dźwięki mowy, które różnią się początkową spółgłoską, np. p - b. W ciągu 3- 4 m.ż. większość kontaktów z matką ma formę interakcji twarzą w twarz. Do komunikowania się z otoczeniem dziecko wykorzystuje zachowania niewerbalne: płacz, spojrzenia, ruchy ciała, gesty. Wyróżniono kilka form płaczu w zależności od barwy, siły i ciągłości krzyku. Płacz podstawowy charakteryzuje się monotonnym, przerywanym krzykiem.

Płacz z bólu cechuje krzyk z nagłym początkiem, którego siła narasta, jest głośny i ostry. Płacz gniewny odznacza się poczerwienieniem twarzy, przerywanymi łkaniami i długim czasem trwania. Dla porozumiewania się dziecka w okresie prewerbalnym charakterystyczna jest komunikacja ostensywna, polegająca na zwracaniu uwagi w otoczeniu przez ich wskazywanie. Kiedy dziecko zaczyna posługiwać się językiem, łączy wyrażenia deiktyczne (wskazujące np. „tu, tam”) z gestami. Również w okresie niemowlęcym można obserwować bogatą mimikę, która wyraża przeżycia dziecka i także jest środkiem komunikowania się z otoczeniem.

Do góry