Ocena brak

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY ROZWOJOWE WE WCZESNYM DZIECIŃSTWIE - Wiek poniemowlęcy: Rozwój poznawczy

Autor /Gerard Dodano /13.09.2011

Rozwój intelektualny dziecka rozpoczyna się od okresu inteligencji sensoryczno – motorycznej i trwa tylko 2 lata, to przynosi wiele istotnych zmian w aktywności poznawczej małego dziecka. Zdaniem Piageta zmiany pojawiają się w stałej kolejności. Rozpoczynają się od przekształcenia reakcji odruchowych w czynności psychiczne w toku procesu adaptacyjnego, opartego na trzech podstawowych formach asymilacji. To właśnie dzięki asymilacji funkcjonalnej(powtarzanie reakcji), uogólniającej(wykonywanie takiej samej reakcji w odpowiedzi na różne bodźce) i różnicującej(różnicowanie reakcji w zależności od kontekstu) następuje utrwalenie, poszerzenie i różnicowanie reakcji dziecka, w efekcie czego powstaje czynność psychiczna, której wręcz modelem jest schemat.

Schematy czynnościowe:

  1. stadium I- schematy czynnościowe pierwotne, wywodzą się z czynności odruchowej organizmu, np. schemat ssania,

  2. stadium II- połączenie stadium I z elementami sensomotorycznymi, co prowadzi do powstania przystosowań nabytych, np. ssanie kciuka,

  3. stadium III- 4-8 m.ż.- skierowanie aktywności dziecka ku światu przedmiotów i wypracowanie schematów czynnościowych wtórnych (np. schemat potrząsania),

  4. stadium IV- 8-12 m.ż.- łączenie schematów czynnościowych wtórnych w działaniu dziecka,

  5. stadium V- 12-18 m.ż.- dziecko wykorzystuje wiele schematów w kontakcie z jednym przedmiotem.

  6. stadium VI- 18- 24 m.ż.- dziecko może zastąpić realny przedmiot i działanie obrazami umysłowymi..

Do góry