Ocena brak

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY ROZWOJOWE WE WCZESNYM DZIECIŃSTWIE - Wiek poniemowlęcy: Rozwój mowy i komunikacji

Autor /Gerard Dodano /13.09.2011

W 2 i 3 r.ż. dziecko czyni znaczne postępy w operowaniu językiem. Pod koniec 1 r.ż. operuje 4-5 słowami a w następnych latach (do 6 r.ż.) opanowuje 9-10 słów dziennie. Dziecko tworzy też wiele słów korzystając z powszechnych sufiksów. Dzieci stosują poznany zasób słów do nazywania wszystkich obiektów, które są w jakiś sposób podobne do siebie - nazywa się to zjawiskiem nad rozciągłości znaczeń i trwa od 5 tygodni do 8 miesięcy dla danego słowa.

W 2 r.ż. dziecko używa słów w sposób nieprecyzyjny (nadprodukcji znaczeń), jego wypowiedzi mają formę holofraz (wypowiedzi jednowyrazowych). Następnie zaczyna tworzyć zlepki dwuwyrazowe, nie stosując jeszcze reguł gramatycznych (mama lala w znaczeniu mamo ja chcę lalę). W 3 r.ż. słownik dziecka liczy już 1000-1500 słów, znaczenia słów są wyraźnie określone. Dziecko buduje zdania zgodnie z regułami gramatycznym. Przeciętnie złożone są one z 3-4 słów, chodź w mowie dziecka mogą się znaleźć się wypowiedzi złożone nawet z 20 i więcej słów.

Do góry