Ocena brak

NAJWAŻNIEJSZE TEORIE KONFLIKTU

Autor /Norbert999 Dodano /04.01.2012

W socjologii konfliktu występuje kilka stanowisk w kwestii przyczyn konflik­tu. Są to stanowiska wyjaśniające przyczyny konfliktów w zasadniczo od­mienny sposób. Na szczególną uwagę zasługują następujące wyjaśnienia źródeł konfliktów:

1) uwarunkowania pozaspołeczne, głównie biologiczne,

2) uwarunkowania psychologiczne (naturalistyczne koncepcje w psycholo­gii), poszukujące przyczyn konfliktów w instynktach ludzkich;

3) uwarunkowania odwołujące się do psychologii społecznej (zwolennicy tzw. psychologii tłumów);

4) uwarunkowania związane z trudnościami adaptacyjnymi jednostek i grup do zmieniających się warunków;

5) uwarunkowania społeczne:

za źródło konfliktów uważa się wewnętrzne mechanizmy funkcjonowania społeczeństwa, a za czynniki konfliktotwórcze -nierówności i dystanse społeczne, władzę i panowanie, systemy wartości, a także wszelkiego rodzaju zmiany społeczne (demograficzne, technologicz­ne itp.).

Do najważniejszych XIX-wiecznych teorii konfliktu można zaliczyć darwinizm społeczny, ewolucjonizm oraz marksizm. Darwinizm społeczny zakłada, że rozwój dokonuje się dzięki ciągłej walce o byt, w której przetrwają najsilniejsi.

Podobne prace

Do góry