Ocena brak

Najważniejsze ROŚLINY ZBOŻOWE, ich znaczenie i główni producenci

Autor /Dymitr Dodano /22.09.2011

Do najważniejszych roślin zbożowych zaliczamy pszenicę, ryż, kukurydzę i jęczmień. Uprawa innych żyto, owies, proso i sorgo ma znaczenie tylko w pewnych regionach.

Najważniejszym zbożem jest PSZENICA, uprawiana praktycznie na całym obszarze lądowym, oprócz strefy klimatów gorących wilgotnych. W największych ilościach uprawia się pszenicę na obszarach o klimacie umiarkowanym i podzwrotnikowym. Największymi producentami są: Chiny – 20,1%, USA – 11,3, Indie – 11,3%, Rosja – 7,2 i Francja – 5,6.

Ważną uprawą zbożową jest RYŻ, którego zbiory są nieco mniejsze niż pszenicy. Ryż jest zbożem, uprawianym głównie w strefie równikowej zwrotnikowej i podzwrotnikowej. Największymi producentami są: Chiny – 34,5%, Indie – 21,5%, Indonezja – 8,9%, Bangladesz – 5,0 i Wietnam – 4,6%.

Trzecim ważnym światowym zbożem jest KUKURYDZA. Dzięki licznym odmianom zboże to udaje się w różnych warunkach klimatycznych. Bardzo ważną jego cechą jest duża wydajność, przewyższająca zarówno plony pszenicy, jak i ryżu. Największymi producentami są: USA – 41%, Chiny – 18,2%, Brazylia – 6%, Francja – 2,9% i Meksyk – 2,8%.

Pod względem wielkości zbiorów czwartym zbożem świata jest JĘCZMIEŃ. Jest to zborze uprawiane głównie na paszę, a niektóre odmiany stanowią ważny surowiec do produkcji piwa. Pewne ilości są przetwarzane na kasze i płatki. Największymi producentami są: Rosja – 12,9%, Kanada – 8,8%, Niemcy –8,6, Francja – 6,5% i Hiszpania – 5%.

OWIES uprawiany jest głównie na paszę dla koni. Największymi producentami są: Rosja – 32%, Kanada – 11%, USA –10%.

Podobne prace

Do góry