Ocena brak

Najważniejsze etapy w procesie rozwoju marketingu

Autor /panprofesor Dodano /30.03.2011

Wymagany Adobe Flash Player wesja 10.0.0 lub nowsza.

praca w formacie nieznany Najważniejsze etapy w procesie rozwoju marketingu

Transkrypt

Lata pięćdziesiąte


Wizerunek marki. Strategia ta odnosi się do wzrostu znaczenia wizerunku (image)
marki.
Lansowane jest profilowanie artykułów markowych głownie za pomocą wizerunku.
Termin ten przeniesiono z USA do Niemiec połowie lat pięćdziesiątych. Generalnie,
przyjmuje się tę datę za początek marketingu.
Segmentacja rynku. Pojawienie się w marketingu filozofii działania zorientowanej na
grupy docelowe.
Koncepcja marketingu. Przedsiębiorstwo nie stanowiło już prostego zbioru funkcji
(produkcja, zbyt, finanse itd.), lecz tworzyło system zintegrowanych funkcji i działań.
Według koncepcji marketingu rynek wyznacza i determinuje całokształt działań
podejmowanych w przedsiębiorstwach.
Kontrola marketingowa. W końcu lat pięćdziesiątych marketing został wzbogacony
o zagadnienia dotyczące kontrolingu.

Lata sześćdziesiąteKoncepcja 4P. Autorem tej koncepcji jest amerykański ekspert Jerome McCarty, który
zaproponował instrumentalne podejście do marketingu rozumiane jako układ ściśle ze
sobą powiązanych elementów produktu, dystrybucji, promocji, ceny.
Teorie zachowań nabywców. W drugiej połowie lat sześćdziesiątych coraz częściej
podejmowane są próby - najpierw w USA, potem również w Niemczech - analiz
i interpretacji zachowań nabywców (rozumianych jako proces) z punktu widzenia
potrzeb
marketingu.
Rozszerzenie koncepcji marketingu. Wskutek szeroko występujących niepokojów
studenckich powstała idea zastosowania marketingu nie tylko w celach komercyjnych,
ale również pozaekonomicznych (np. wspieranie organizacji charytatywnych).

Lata siedemdziesiąte
Marketing społeczny. Efekt rozszerzenia koncepcji marketingu.
Demarketing. Koncepcja opracowana przez Ph. Kotlera, według której marketing nie
tylko był uważany za instrument wzrostu popytu, lecz - jeśli to było społecznie wskazane
- również za instrument jego ograniczania (np. w celu ochrony zasobów bogactw
naturalnych, surowców, energii).
Pozycjonowanie (plasowanie). Przy wzrastającym poziomie nasycenia rynku i coraz
silniejszej konkurencji pojawiła się konieczność starannego plasowania produktów na
rynku.
Makromarketing. Chodziło tutaj o marketing dla całej branży lub nawet gospodarki
narodowej w krajach, w których nie rozwinęła się jeszcze w pełni gospodarka rynkowa,
np. na Węgrzech.

Najważniejsze etapy w procesie rozwoju marketingu c.d.
Lata osiemdziesiąte• Marketing „wojenny". Po zakończeniu tzw.
drugiego kryzysu paliwowego niektórekoncepcje marketingu
zdezaktualizowały się; rozpoczęła się nowa walka z
konkurencją.Marketing międzynarodowy. Internacjonalizacja
marketingu była tematem przedewszystkim w USA, gdzie jeszcze w
latach osiemdziesiątych dominowała orientacja narynek
wewnętrzny. Teraz sytuacja uległa zmianie.Marketing globalny.
Sukces popularnych na całym świecie takich marek jak naprzykład
Marlboro lub Coca-Cola, doprowadził do powstania idei
marketinguglobalnego. Ludzkie potrzeby są w zasadzie wszędzie
takie same, dlatego markoweprodukty uznanych firm można
oferować na wszystkich rynkach.Marketing lokalny. Powstał jako
reakcja na marketing globalny. Wraz z rozszerzaniemobszarów
działania wielkich koncernów - w celu zaspokojenia potrzeb i
życzeńnabywców - należało uwzględnić również regionalne i
lokalne odrębności (modę, gusty,zwyczaje itd.). Motto: „Myśl
globalnie, działaj lokalnie".Marketing bezpośredni. Szczególnie
nowe media, takie jak na przykład telegazeta,przyczyniły się do
podjęcia bezpośredniego dialogu z konsumentami.Megamarketing.
Ph. Kotler uzupełnił formułę „4P" McCarty'ego kolejnymi
„P":Publicity i Power.

Podobne prace

Do góry