Ocena brak

Najważniejsze Daty 1797 - 1907

Autor /Sykstus Dodano /17.10.2011

1797- Generał Jan Henryk Dąbrowski sformułował legiony we Włoszech .

1804- Napoleon Bonaparte koronował się na cesarza Francji jako Napoleon 1

1807- Utworzono księstwo Warszawskie .

1809- Armia ks. Warszawskiego została zaatakowana przez korpus Austryjacki .

1812- Wyprawa Napoleona na Rosję z półmilionową armią - Klęska .

1813- W bitwie pod Lipskiem wojska Napoleona przegrały z Ros. Austrią. , Prusami

1814- Święte przymierze między Rosją , Austrią , Prusami .

1815- Rozpoczęcie obrad Kongresu Wiedeńskiego

1817- Założenie towarzystwa Filomatów przez studentów uniwersytetu Wileńskiego

1821- Związek Filomatów rozwiązał się jego przywódcy utw. Związek Filatelistów

1828- Powstanie Banku Polskiego w celu udzielania kredytów .

1830- Wybuch powstania powstania Listopadowego

1831- Ogłoszenie nie podległości [ styczeń ]

1846- Wybuch powstania Krakowskiego

1848- Powstanie Rewolucji we Francji , Wiosna Ludów

1863-

1864- 1 międzynarodówka ,Londyn zdobywanie wiedzy przez robotników .

1870- Wojna Francusko pruska . mobilizacja Polaków , tworzenie legionu .

1871- Po utworzeniu rzeszy niemieckiej ziemie z polskiego zaboru

1882- Proletariat L . Waryński wzywanie robotników do obalenia ust .Kapitalisty.

1887- Powstanie ligi polskiej .

1889- 2 międzynarodówka Paryż

1893- PPS - Polska partia socjalistyczna Liga narodowa

1896-

1904- Wybuch wojny między japonią a rosją o wpływy na dalekim wschodzie

1905- rosyjska flota zniszczona przez japońską flote . Krwawa Niedziela

1907- premier Piotr Stołpin coś do rządów terroru i reakcji .

Podobne prace

Do góry