Ocena brak

Najważniejsze Daty 1618 - 69

Autor /Sykstus Dodano /17.10.2011

1618-1648r.- wojna trzydziestoletnia

18.05.1618r.- powstanie czeskie

1619r.- protestanci oblegają Wiedeń

1620r.- bitwa pod Białą Górą

1620-1629r.- duński okres wojny

1629-1635r.- szwedzki okres wojny

1635-1648r.- francuski okres wojny

1632r.- bitwa pod Lutzen

1648r.- pokój westfalski

1659r.- pokój pirenejski

1628r.- zdobycie twierdzy La Rochel

1641r.- umiera Richelieu

1648-1653r.- fonda

1661r.- królem zostaje Ludwik XIV

1685r.- król odwołał edykt nantejski

1701-1713r.- wojna o sukcesję hiszpańską

1591r.- Waza obejmuje tron w Szwecji

1598r.- na tron szwedzki wchodzi Karol Sudermański

1600r.- przekazanie Estonii Polsce -I wojna ze Szwecją

1606r.- rokosz sandomierski (zebrzydowskiego)

1607r.- bitwa pod Guzowem- pokonano rokoszan

1611r.- zawarto rozejm Inflanty u nas

1621r.- druga wojna ze Szwecją

1622r.- rozejm w Mitawie

1626r.- trzecia wojna ze Szwecją

1627r.- pokonujemy Szwedów pod Oliwą

1629r.- bitwa pod Trzcianą

1629r.- rozejm w Starym Targu

1635r.- rozejm w Sztumskiej Wsi

1655-1660r.- potop szwedzki

1657r.- traktaty welawsko- bydgoskie

1656r.- bitwa pod Warką

1660r.- wojna w Oliwie

1598r.- okres wielkiej smuty

1606r.- bunt w Rosji

1609r.- regularna wojna Polski z Rosją

1610r.- bitwa pod Kłuszynem

1611r.- antypolskie powstanie

1913r.- carem zostaje Michał Romanow

1619r.- pokój w Dywilnie

1632r.- wojna o Smoleńszczyznę

1634r.- pokój w Polanowie

1591r.- powstanie kosińskiego

1594-1595r.- powstanie Semena Nalejawskiego

1630r.- noc Tarasa

1637-1638r.- Pawluka i Ostrzalina

1648r.- powstanie Chmielnickiego

1648r.- bitwa pod Piławcem

1648r.- królem zostaje Jan Kazimierz

1649r.- bitwa pod Zbarażem

1651r.- bitwa pod Beresteczkiem

1654r.- ugoda Chmielnickiego z Moskwą

1655r.- najazd armii moskiewskich

1658r.- ugoda w Hadziaczu

1660r.- odnawia się wojna z Moskwą

1665-1666r.- wojna domowa (rokosz lubomirski)

1666r.- bitwa pod Mątwami

1667r.- rozejm w Andruszowie

1686r.- pokój grzymułtowskiego (w Moskwie)

1619r.- Kozacy spalili port Warna

1620r.- rozpoczyna się wojna z Turcją

1620r.- bitwa pod Cecorą

1621r.- pokój pod Chocimiem

1633r.- bitwa pod Sasowym Polem

1669r.- wojna Turcji z Wenecją

1672r.- najazd turecki

1672r.- pokój w Buczaczu

1673r.- bitwa pod Chocimiem

1673r.- Sobieski królem Polski

1676r.- pokój w Żurawnie

1675r.- tajny układ w Jaworowie

1683r.- odsiecz Wiednia

1684r.- Święta Liga

1699r.- pokój w Karłowicach

Podobne prace

Do góry