Ocena brak

Najważniejsze Daty 1430 - 1578

Autor /Roman515 Dodano /14.10.2011

Demokracja szlachecka w RP:

1430 Jedlna - "nikogo nie uwięźimy bez wyroku sądowego"

1454 Cerkwica-Nieszawa - król nie zwoływał posp. Ruszenia i nie nakładał podatków bez sejmików szlach.

1496 Piotrków - ograniczenie praw chłopom

1501 sejmik w Mielniku - senat uzyskał przywilej pozwalający sprawować mu najwyższą władzę w państwie

1504 Piotrków - obalony został przywilej w Mielniku

1505 Radom - "nihil novi" nic bez nas , nic się nie mogło stać bez zgody szlachty, zapoczątkował ruch egzekucyjny

Ruch egzekucyjny, postulaty:

- integracja terytorialna i unifikacja pańs.

- egzekucja praw : ich respektowanie , dóbr : odbieranie możnym królewszczyzn

1537- rokosz zbrojne wystąpienie przeciwko królowi

1562- Z. August przeszedł na stronę r.egzekucyjnego na sejmie w Piotrkowie przyszedł w ubraniu szlacheckim

1578- szlacht. Wymusiła na S.Batorym zrzeczenia się najwyższej władzy sądowej

Podobne prace

Do góry