Ocena brak

Najistotniejsze alifaty

Autor /Chemik Dodano /31.01.2012

Alkany są często nazywane węglowodorami para­finowymi, bądź też parafinami. Wśród nich naj­prostszymi a zarazem jednymi z najistotniejszych są dwa gazy: metan oraz etan. Metan jest głównym składnikiem gazu ziemnego, a etan jest surowcem w procesach syntezy wielu bardziej złożonych związków organicznych. Do grupy tej należą także dwa składniki gazu w butlach: propan oraz butan.
Najważniejszym spośród alkenów jest etylen, od którego grupa wzięła także nazwę węglowodo­rów etylenowych (inaczej olefin). Z niego synte­zuje się glikol etylenowy (ważny środek nieza­marzający) oraz tworzywa sztuczne, takie jak polistyren, polietylen i polichlorek winylu.
Podstawowym alkinem jest acetylen. Gaz ten jest między innymi spalany w specjalnych palni­kach, służących do cięcia oraz spawania metali.
Wśród alkoholi najprostszymi są metanol oraz etanol. Etanol -alkohol etylowy- występuje, w róż­nych stężeniach, we wszystkich napojach alkoholo­wych. Oprócz wyżej wspomnianych alkoholi pro­stych, powstałych na bazie alkanów, istnieją także dwualkohole (glikole), powstałe na bazie alkenów.
Utlenianie alkoholi prowadzi do powstawania aldehydów oraz ketonów. Dalszy proces utleniania daje kwasy karboksylowe. Najprostszym z alde­hydów jest formaldehyd, który rozpuszczony w wodzie tworzy formalinę używaną do konser­wacji preparatów biologicznych.
Węglowodany (czyli cukry) to między innymi cukry proste (glukoza, fruktoza) or3i wielocukry (sacharoza, skrobia). Węglowodanem jest również celuloza - jeden z naturalnych polimerów, budu­lec większości tkanek roślinnych, główny skład­nik takich materiałów pochodzenia roślinnego jak drewno i bawełna.

Podobne prace

Do góry