Ocena brak

Najem dzieła (locatio - conductio operis)

Autor /Donat Dodano /18.11.2011

Treścią tego kontraktu było to, że wykonawca (conductor) zobowiązywał się wykonać dla zamawiającego (locator) określone dzieło (opus), zamawiający zobowiązany był do zapłacenia mu umówionego wynagrodzenia.

Była to forma korzystania z cudzej pracy, ale nie chodziło tutaj o ilość pracy, lecz o jej efekt końcowy np. budowa domu, czyszczenie i naprawa odzieży czy też wychowanie dziecka.

Zamawiający składał u wykonawcy materiał lub osobę „do obróbki”. Osobiste wykonanie dzieła nie było wymagane. Wykonawca był obarczony custodią.

Według zasad regulujących najem dzieła Rzymianie rozstrzygali także spory na tle umowy o transport morski.

Umowę o transport morski traktowano jako najem dzieła. W sytuacjach krytycznych następował iactus – zrzut ładunków lub ich części do morza. Wg prawa rodyjskiego (Lex Rhodia de iactu) w oparciu o zasadę podziału ryzyka przy zrzucie, powstałe straty wskutek zrzutu należało rozdzielić proporcjonalnie pomiędzy właścicieli ładunków i przewoźnika. Poszkodowani właściciele ładunków dochodzili swych strat za pomocą actio locati od przewoźnika.

Podobne prace

Do góry