Ocena brak

NAJDAWNIEJSZE ZABYTKI PIŚMIENNICTWA POLSKIEGO

Autor /polonista Dodano /05.03.2011

1.  „Geograf bawarski”  IX w. - spis nazw polskich plemion

2.  „Dagome index” X w. - najdawniejszy polski dokument, Mieszko I oddaje państwo pod opiekę papieżowi, nazwy geograficzne

3.  „Kronika Theimara” X-XI w. - nazwy plemion (Ślązanie), nazwy rzek (Odra, Bóbr) i nazwy miast (Krosno)

4.  „Bulla Gnieźnieńska” XII w. - rejestr dóbr kościelnych, „Złota Bulla języka polskiego” → zawiera 410 nazw polskich

5.  „Księga Henrykowska” XIII w. - pierwsze polskie zdanie: „Dać ać ja pobruczę a ty poczywaj”

6.  Kazania Świętokrzyskie XIV w. - autor-kaznodzieja starał się nadać swoim kazaniom artystyczną formę, utrzymane są w tonie podniosłym, adresatem tych kazań są wykształceni ludzie

7.  „Kazania Gnieźnieńskie” XV w. - 103 kazania łacińskie, 10 polskich, zabytek trój języczny: niemiecki, łaciński, polski

8.  „Bogurodzica” pierwszy tekst napisany po polsku mający charakter religijny

9.  „Psałterz Floriański” najstarszy zachowany przekład Psalmów Dawida, zawiera tekst psalmów w trzech językach: łacińskim, polskim i niemieckim, psałterze pełnią w średniowieczu funkcję modlitewnika

10.  „Psałterz Puławski” XV w. - modlitewnik zawierający komentarz do każdego psalmu

11.  „Apokryty” przedstawiają żywoty świętych

12.  „Roty sądowe” formuły przysiąg sądowych

13.  „Biblia Szaroszpatacka” pierwszy i jedyny polski przekład Biblii

Podobne prace

Do góry