Ocena brak

Najczęściej spotykane wady fonacji

Autor /kuba123 Dodano /26.07.2011

-głos wysoki lub niski

-głos falsetowy, wysoki i nierówny, wiązadła głosowe wibrują tylko w swych bocznych cieńszych częściach

-głos twardy, bezbarwny, niekiedy ochrypły, pozbawiony melodyjności i natężenia

-głos nosowy, spowodowany zmianami anatomicznymi narządów mowy np. rozszczep podniebienia lub zmianami funkcjonalnymi np. niewydolność mięśni narządów mowy

-zbyt długo trująca mutacja głosu

-nieprawidłowa fonacja wpływa niekorzystnie na barwę i brzmienie wypowiedzi, jest ona zniekształcona, monotonna a tempo mowy jest nierównomierne, niemelodyjne często przechodzące w nieartykuowany eksplozyjny krzyk

-nieprawidłowa artykulacja-do jej jakościowych objawów należą: mogilalia, paralalia, deformacja.

-asynchroniczna palatolizacja tzn wymowa literowa zgodna z pisownią, głoski są wymawiane tak samo jak wtedy gdy wypowiada się je osobno, w izolacji; spółgłoski środkowojęzykowe oznaczone znakami diakrytycznymi nie są wymawiane miękko

-tendencja do ubezdźwięczniania np. spółgłosek w wygłosie lub ubezdźwięcznianie

-rzadkie uproszczenia grup spółgłoskowych oraz brak upodobnień międzywyrazowych

-nazalizacja głosek ustnych lub brak nosowości przy artykulacji spółgłosek i samogłosek; głoski nosowe są wtedy wymawiane jak ich odpowiedniki ustne ale realizowane ze zwiększoną siłą głosu i dłuższym czasem trwania

-trudności w akcentowaniu, nie ma zróżnicowania sylab na akcentowanie i nieakcentowanie, sylaby mają taki sam iloczas,są rymowane monotonnie

-wolniejsze tempo mowy

-dodatkowa artykulacja

-trudności w opanowaniu systemu leksykalnego wyrażą się w ubogim słownictwie i konkretnym nazywaniu rzeczy i zjawisk

Podobne prace

Do góry