Ocena brak

Nadzwyczajny tryb uchylania lub zmiany decyzji ostatecznej (art. 161 kpa)

Autor /Seweryn Dodano /19.08.2011

Powodują to względy ogólnospołeczne zaistniałe w nadzwyczajnych okolicznościach, dokonywać tego mogą tylko niektóre organy administracji publicznej. Uchylenie lub zmiana decyzji następuje za odszkodowaniem i określane jest jako wywłaszczenie prawa np. minister; wojewoda może uchylić; zmienić decyzję ze względu na gospodarkę narodową, interes Państwa.

Organ orzeka o odszkodowaniu za straty , na zgłoszenie roszczenia są 3 lata od uprawomocnienia, gdyby strona była nie zadowolona z odszkodowania w ciągu 30 dni może wystąpić z powództwem do sądu powszechnego /art. 161/. Wywłaszczenie prawa może nastąpić także na podstawie przepisów szczególnych np. ustawa o prawie budowlanym, wodnym /art.163/.

Podobne prace

Do góry