Ocena brak

Nadzór w prawie adm.

Autor /Flawiusz Dodano /24.11.2011

Oznacza kontrolę oraz możność podjęcia prawem przewidzianych środków wiążących nadzorowanego lub możność bezpośredniego wzruszenia (uchylenia, stwierdzenia nieważności ) jego aktów.

  • PODZIAŁ ŚRODKÓW NADZORÓW

Środki nadzoru represyjnego

Zaliczamy do nich:

  • żądanie informacji przez organ nadzoru o wszystkich sprawach poddanych nadzorowi

  • uchylenie przez organ nadzoru aktu prawnego naruszającego prawo, bądź prawo żądania uchylenia takiego aktu przez organ, który akt wydał

  • zarządzenie

  • Zarządzenie zastępcze

  • Ustanowienie organu komisarycznego

środków nadzoru prewencyjnego zaliczyć można :

  • Uzgodnienie aktu organu nadzorowanego z organem

  • Zatwierdzenie aktu prawnego organu nadzorowanego przez organ nadzorczy

  • Ustalenie budżetu jednostki nadzorowanej przez organ nadzoru jeśli jednostka nadzorowana nie uchwali budżetu w określonym prawem terminie

Wyróżniamy również środki nadzoru merytorycznego ,personalnego.

Podobne prace

Do góry