Ocena brak

Nadzór w administracji

Autor /Romek Dodano /18.08.2011

Jest to prawo org. nadzorującego do dokonywania ocen jednostek nadzorowanych, wydawania różnych decyzji, wiążących dyrektyw, np. o zmianie kierunku działania w celu zmiany zachowań podmiotu nadzorowanego. Org. nadzoru jest wyposażony w środki, które oddziaływują na postęp. org. nadzorowanego, nie może on jednak wyręczać ich w działaniu. Org. nadzoru ponosi odpowiedzialność za org. nadzorowany, ale w tym zakresie spraw tylko, w którym go nadzoruje. Nadzór jest zjawiskiem o charakterze ciągłym. Istnieje powiązanie organizacyjne między org. nadzorującym a nadzorowanym.

Środki nadzoru:

- represyjnego

   żądanie informacji przez org. nadzoru

   zakwestionowanie (możliwość uchylenia aktów pr.)

   zażądanie (żądanie wykonania jakiegoś obowiązku)

   ustanowienie org. komisarycznego (w gminie)

- prewencyjnego

   uzgodnienie wydawanego aktu

   zatwierdzenie aktu przez org. nadzorujący

   ustalanie budżetu jednostki nadzorowanej przez org. nadzoru

Podobne prace

Do góry