Ocena brak

Nadzór (w adm. zdecentralizowanej)

Autor /Zbyszko Dodano /25.11.2011

Element nadzoru w pojęciu decentralizacji ma duże znaczenie. Dopuszczenie przez przepisy prawa stosowania tylko określonych środków nadzoru i tylko w przypadkach przewidzianych przez prawo tworzy samodzielność organów adm., tworzy decentralizację adm. Nadzór oznacza podporządkowanie częściowe.

O ile w przypadku hierarchicznego podporządkowania organ wyższy może dawać polecenia w każdej sprawie, to przy nadzorze wolno stosować środki nadzoru przewidziane przez prawo i tylko w określonych przypadkach przez prawo przewidzianych. Dzięki środkom nadzoru może być zagwarantowana jedność kierunku działania organów adm. (przy decentralizacji) a także eliminowanie z obrotu prawnego aktów sprzecznych z prawem.

Podobne prace

Do góry