Ocena brak

Nadzór (środki)

Autor /Zbyszko Dodano /25.11.2011

Środki nadzoru można podzielić na środki nadzoru represyjnego oraz środki nadzoru prewencyjnego.

Środki nadzoru represyjnego mogą być zastosowane w przypadku naruszenia prawa, w jego następstwie.

Do tej kategorii środków można zaliczyć:

-żądanie informacji przez organ nadzoru o wszystkich sprawach poddanych nadzorowi;

-uchylenie przez organ nadzoru aktu prawnego naruszającego prawo bądź prawo żądania uchylenia takiego aktu przez organ, który akt wydał;

-zarządzenie, organ nadzoru może zarządzić, aby organ nadzorowany wykonał ciążący na nim obowiązek w wyznaczonym terminie;

-zarządzenie zastępcze;

-ustanowienie organu komisarycznego, stosuje się w przypadku odwołania czy rozwiązania organu kolegialnego bądź zawieszenia go w czynnościach.

Organ komisaryczny działa w miejscu organu właściwego na koszt instytucji nadzorowanej.

Do środków nadzoru prewencyjnego zaliczyć można:

-uzgodnienie aktu organu nadzorowanego z organem nadzoru;

-zatwierdzenie aktu prawnego organu nadzorowanego przez organ nadzorczy;

-ustalenie budżetu jednostki nadzorowanej przez organ nadzoru, jeśli jednostka nadzorowana nie uchwali budżetu w określonym prawem terminie.

Podobne prace

Do góry